h1

Al. Florin Ţene: Revista „Dor de Dor“ – tribuna promovării culturii autentice

Având ca părinte pe inimosul scriitor Marin Toma, membru al Societăţii Scriitorilor din România cu sediul central în revista „Dor de Dor“ îşi marchează în luna iunie o etapă din existenţa ei. Doi ani şi 24 de numere sunt bornele unei tribune spirituale care a susţinut şi promovat valori autentice din cultura naţională, impunând o ţinută estetică şi de valori ce onorează atât pe creatori, dar mai ales pe cititori. Venind din spiritul tradiţionalist al publicaţiilor din perioada interbelică precum „Românul“,”Tribuna nouă“, „Banatul“, „Cugetul românesc“, Familia română“, „Graiul nostru“, „Iconar“, etc.ce au promovat valorile acestui neam, fără a implementa elitismul exclusivist atât de contestat de masa de cititori, „Dor de Dor“, metaforă pentru spiritul unei localităţi călărăşene, este o revistă cu atât mai necesară în acest moment al integrării ţării în Uniunea Europeană pentru contribuţia acesteia în menţinerea şi promovarea culturii adevărate (literatură, eseu, pictură, critică literară şi de artă). Revista „Dor de Dor“ este o importantă voce în peisajul revuistic românesc şi cu ocayyia acestui eveniment îi dorim mulţi ani de existenţî iar întemeietorului ei Marin Toma putere de muncă şi sănătate, că Bunul Dumnezeu l-a hărăzit cu talent, pentru a desăvârşi proiectul început. Această revistă este un moment dedicat CUVÂNTULUI, vorba lui Montaigne, în „Eseuri”-„Este o frumoasă armonie când fapta şi cuvântul merg împreună.“

AL. FLORIN ŢENE, Scriitor, poet, critic literar (Cluj-Napoca)

%d blogeri au apreciat asta: