h1

Radu Cârneci: Gânduri de simţire românească

Iubirea de Poezie!

La întâia sărbătorire a revistei „DOR-DE-DOR“ – cea mai tânără din România! – să ne bucurăm!Da, să ne bucurăm, să-i mărturisim prietenia şi preţuirea noastră, fiindcă de aici, de la Dor Mărunt, pleacă spre toate zările Ţării cuvântul scris cu dragoste despre dragoste în multiplele-i conotaţii. Unica foaie culturală concepută şi împlinită într-un spaţiu rural, prin voinţa şi dăruirea admirabilului MARIN TOMA, revista focalizează – ca într-un uriaş caleidoscop! de cuget românesc –, un impresionant număr de creatori de frumos, dornici de afirmare literară şi confirmarea acesteia. Fără-ndoială, Ministerul Culturii şi Cultelor ar trebui să înregistreze în evidenţele sale această publicaţie (care, în fapt, este o valoroasă mişcare culturală!), s-o sprijine financiar şi moral, asigurându-i, astfel, existenţa şi răspândirea. Da, prin DOR-DE-DOR se zideşte o luminoasă instituţie pentru minte şi suflet cu urmări dintre cele mai rodnice. La această oră tânără, să-i adresăm, în tradiţia noastră latină, încurajatoarea şi laudativa urare: Vivat! Crescat! Floreat!…

RADU CÂRNECI, poet, Membru al Uniunii Scriitorilor din RomâniaBucureşti, aprilie 2007

%d blogeri au apreciat asta: