h1

Monica Mureşan: La Aniversare

Aflată în momentul aniversării a doi ani de la apariţie, Revista Dor de Dor a catalizat în paginile sale expresia sentimentelor a aproape două sute de autori din toate zonele ţării şi din toate categoriile socio-profesionale. Tocmai această diversitate dă şi frumuseţea unor voci individuale, adeseori personalităţi ale genului în care scriu ori îşi desfăşoară activitatea. Dar această diversitate are un punct comun şi unitar: dragostea de frumos, de expresia literară şi artistică îngrijită, cultivată cu bun-gust, cu dragostea şi bucuria de a trăi şi a-şi exprima trăirile personale la un nivel artistic superior. Împreună cu veşnic neobositul fondator şi redactor şef al revistei, scriitorul Marin Toma, om al cărui suflet înfloreşte în ograda sa literar-artistică având un nume magic – localitatea Dor Mărunt -, toţi autorii care şi-au odihnit cugetul în poiana Dorului de Dor au astăzi bucuria de a se prinde într-o horă sărbătorească, pulsând într-o singură inimă, aceea a limbii române. O motivaţie pentru idealurile artistice este faptul că atât modelele cât şi aspiraţiile tuturor converg în susţinerea acelei frumoase Proclamaţii literare publicată în primul număr din iulie 2005. În spiritul respectului faţă de limba şi tradiţiile române integrate în marele plan universal, într-un echilibru dintre etic şi estetic, publicaţia cultivă-şi bine face!-îmbinarea între această moştenire patrimonială cu formele estetice moderne, actuale, dar neabătându-se de la buna cuviinţă românească. Ca şi noţiunea de dor, Dorul de Dor se ancorează nu numai în trecut, ci şi într-un prezent activ şi reflexiv deopotrivă. Cineva îmi spunea, mai în glumă, mai în serios, că acum se face literatură şi la ţară. Am răspuns că, până de curând, a merge la ţară era ca şi cum te-ai duce la bunici sau la neamuri, ca o legătură cu tradiţia… acum este mai mult decât ultima modă, o casă la ţară reprezintă liniştea, ideea de curat, inefabil… ca o şansă de purificare pe care ne-o dă pământul… un legat pentru bunul nostru patrimonial cel mai de pret: spiritul şi esenţa sufletului care la români se exprimă prin acest cuvânt unic – dorul.

MONICA MUREŞAN, poetă

%d blogeri au apreciat asta: