Archive for the ‘pagini literare’ Category

h1

La ceas aniversar: „Dor de Dor“ şi Toma Credinciosul

mai 7, 2007

Jurnalistul, prozatorul, poetul şi descoperitorul de talente literare, Marin Toma, nu este un personaj biblic ci un pământean sadea, din inima Bărăganului, animat de credinţa că limba neamului românesc este nu numai „un fagure de miere“ ci şi un argument forte al existenţei noastre milenare pe aceste meleaguri binecuvântate de Bunul Dumnezeu. Tocmai această credinţă i-a dat puterea de a născoci o revistă literară ce pare a se ridica vertical din colbul comunei Dor Mărunt din Judeţul Călăraşi până în stratul rarefiat al culturii, intrând în rândul scrierilor de profil care contează. Acum, la ceas aniversar, urăm revistei „Dor de Dor“ ani mulţi şi plini de satisfacţii iar ctitorului său mult succes>>>>>continuarea aici>>>>> ION GAGHII

h1

Marin Toma, sinonim cu „Dor de Dor“

mai 7, 2007

Cu revista DOR de DOR mi-a facut „cunoştinţă“ poeta Adina Stoicescu, în Bucureşti, cu prilejul Premiilor ARP din martie 2006. Dor de Dor!? Titulatura, prin jocu-i de cuvinte, nu doar ca şoca dar, mie personal mi-a dat impresia unei pagini de „album“ în care semnatarii se lasă duşi de raţiuni romantice şi stirct personale. Mai apoi, parcurgând, număr de număr, paginile din DOR de DOR, am avut bucuria să găsesc în ele o lume culturală fascinantă si care, dacă făceam abstracţie de adresa Redaţiei, putea sta umăr la umăr cu reviste de gen din oraşele cu tradiţie culturală din Ţară. Nume cu rezonanţă în literatura noastră, câţiva prieteni şi dintre care eu însămi>>>>>continuarea aici>>>>>MELANIA CUC

h1

Ani mulţi revistei „Dor de Dor“

mai 7, 2007

„Dor de Dor“ s-a născut din dragostea românului pentru frumos: frumuseţe a sufletului, a gândului, dar şi din dorinţa de a privi prin ochii şi mintea sa lumea în care pe lângă frumuseţile deja desăvârşite de Creator să lase şi el o ofrandă viitorului, ceva în care a pus puţin din ceea ce a adunat în efemera sa trecere. Fie că e vorba de literatură, pictură, muzică sau de ceea ce împlineşte sufletul-credinţa-ele se adună în suflet şi de acolo datorită generozităţii simţi nevoia să le împarţi cu ceilalţi pentru ca un har ce ţi-a fost dăruit să fie spre bucuria semenilor.>>>>>continuarea aici>>>>>VALERIA TAMAŞ

h1

Dor fără de spaţiu, numit „Dor de Dor“

mai 7, 2007

Numai în imensitatea, fără de sfârşit, a Câmpiei Române, la confluienţa dintre vis şi realitate, putea să apară acest dor fără de spaţiu numit mai simplu decât se putea, “Dor de Dor“. Paznic pe vecie al dorului mărunt, răsărit pe aripi de dropie doldora de rouă şi de nădejde, Marin Toma, încuscrit cu roza vânturilor trudeşte la această revistă, ce se vrea şi chiar reuşeşte să fie, un corolar al literelor româneşti, o adevărată casă de oaspeţi a scriitorilor de pe întregul>>>>>continuarea aici>>>>> EMILIAN MARCU

h1

„Dor de Dor“ la ceas aniversar

mai 7, 2007

Întreb retoric: are dorul vârstă? Ori este pururi antemporal… Cu palmele străpunse de stele şi cu privirile lăudate de lumina Cuvântului, scriitorul MARIN TOMA a iniţiat în urmă cu doi ani revista de cultură:”DOR de DOR“. Alături de un grup de intelectuali pe care i-a strâns în jurul revistei, inimosul scriitor a deschis o poartă de intrare în literatura modernă românească şi a ridicat o tribună de afirmare în poezie, proză, eseu, critică literară, interviu, atitudini,>>>>>continuarea aici>>>>>VICTOR STEROM

h1

La o aniversare

mai 7, 2007

A trecut ceva timp, nici mult, nici puţin, de la acea dată fericită, când mi-am putut vedea primele producţii literare publicate în coloanele revistei „Dor de Dor“. Din acea dată, n-a trecut nici un număr, fără să fiu prezent în paginile acestei reviste, fie cu poeme, fie cu intervenţii privind poezia populară, fie prin a răspunde unui chestionar realizat de redacţia revistei.

M-am apropiat de revista „Dor de Dor“, din mai multe motive. Primul, pentru că are o ţinută frumoasă, artistică, şi paginile sunt bine ordonate. Apoi, fiindcă în această revista se publică literatură de bună calitate: poeme, proză, recenzii, pagini de credinţă şi ortodoxie, fiind făcute cunoscute penelurile unor artişti plastici, evocări, amintiri sau creaţiile unor tineri debutanţi. Prin numărul mare de colaboratori, unii permanenţi, revista „Dor de Dor“ a câştigat foarte mult şi, astăzi a ajuns să fie cunoscută în multe dintre judeţele ţării. Cu acest prilej, îmi exprim bucuria la ceasul aniversar şi promit să fiu alături de această revistă dragă, peste timp înainte . LA MULŢI ANI!

„Dor de Dor“ s-a născut din dragostea românului pentru frumos: frumuseţe a sufletului, a gândului, dar şi>>>>>continuarea aici>>>>> MIRON ŢIC

h1

Revista „Dor de Dor“ împlineşte o vârstă

mai 7, 2007

Revista Dor de Dor împlineşte o vârstă, vârsta la care pruncul începe să meargă singur prin Copilăria lui…Pentru faptul că ea există se cuvine acum să îţi mulţumim ţie, Marin Toma, cel ce i-ai stat zi şi noapte la căpătâi, de la cel dintâi gângurit al său…Câte ceasuri albe, câte ceasuri negre, numai Dumnezeu ştie!…Oricum, toate oboselile se duc- singur cuvântul rămâne! Dorul de Dor din Dorul tău Mărunt a trecut de mult fruntariile Clipei!

LA MULTI ANI!>>>>>NICOLAE NICOARĂ-HORIA>>>>>